Katakat Live

Katakat Live

Ook wij maken de komende tijd vooral muziek voor de kamerplanten. Maar misschien kunnen we het mooie met het onaangename verenigen. Mensen die ons goed kennen, weten dat wij vaak liedjes maken voor speciale gelegenheden. We willen de komende tijd graag een aantal van die ‘kleinootjes’ fabriceren, in samenwerking met jou! Zo’n liedje kan alle kanten op: luchtig, ernstig, persoonlijk of maatschappelijk betrokken. Misschien wil je een ander wel met een uniek muziekfilmpje verrassen. Laat ons weten wat er leeft bij jou en wat je graag in liedvorm wilt verspreiden, dan overleggen we hoe we de ‘juiste toon’ kunnen raken. Stuur een mail naar info@katakat.nl.

These days our audience mainly consists of houseplants. But they are good listeners. Our followers know that we like to make songs for special occasions. We could make a song for you, if you like. Just let us know what you want us to sing about. Get in touch by info@katakat.nl.

Hieronder het resultaat van een bijzondere samenwerking! Dichteres Jidske van de Klundert vroeg ons een lied te maken bij één van haar gedichten. Jidske is een bijzondere, gevoelige vrouw, die in deze coronatijd meer rust en ruimte ervaart.

With poet Jidske van de Klundert we made this song. About the changes this time is bringing. Another world opens up.

Voor Katakat is geen podium te groot of te klein. Katakat speelt op festivals en in huiskamers. Op begrafenissen en huwelijken. Op strandfeesten en in clubs. Die afwisseling past bij Katakat. Elk optreden krijgt z’n eigen, passende Katakat-kleur.

No single stage is too big or too small for Katakat. Katakat plays festivals as well as living rooms. Funerals as well as weddings. Beach parties as well as clubs. Variety is the spice of life. And every gig deserves it’s own Katakat-color.

Upcoming concerts: 

Spinozahof, Den Haag, 27 mei, Den Haag, 2 juni, Huiskamer van de stad, Gouda, zondag 7 juni, Yogafestival De Zoete Aarde, Zoetermeer, 21 juni – VERVALLEN

Midzomerfeest, Den Haag, optie, 27 juni

Fete de la Nature, september 4, 5, 6 september

Wil je ons graag in je eigen huis of tuin uitnodigen? We staan er voor open om op een laagdrempelige manier mooie ontmoetingen op muzikale (katten)poten te zetten.

Pictures